Camping Auvergne Le Clos Auroy > Prijzen en reservering > Condities > Campingplaats-conditie

Campingplaats-conditie

Reserveringscondities voor een campingplaats op camping Le Clos Auroy met uw eigen materieel.

1 – Reserveren,

Een reservering is een overeenkomst tussen u en ons, de gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander zonder de toestemming van de camping directie.

De reserveringsaanvraag voor een plaats, wordt pas een reservering en bevestigd als de directie uw aanbetaling heeft ontvangen. Dus alleen een reservering met een aanbetaling wordt geaccepteerd en bevestigd. Tezamen met deze reserveringsbevestiging ontvangt u een overzicht met wat u ons voor uw gehele verblijf nog schuldig bent.

Uw aanbetaalde reservering blijft tot uiterlijk 12 uur na de opgegeven aankomstdatum geldig, daarna vervalt uw recht op deze reservering. Er zou wel bij een latere aankomst (zonder bericht van u), eventueel een andere plaats gegeven kunnen worden. Dit onder voorbehoud dat deze er dan nog is.

(daarom gelieve te bellen bij verlate aankomst (voor 18.00 uur) waardoor uw reservering geldig blijft voor nog eens 12 uur, 1 maal mogelijk te doen).

Uw reservering is geldig voor de datums die vermeld staan op uw reserveringsformulier. En deze wordt van u verlangt te betalen bij aankomst op de camping. Mochten deze datums veranderd moeten worden, dan kunt u dit nog doen één maand voor de geplande aankomst zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt.

Binnen deze maand kan het niet zomaar veranderd worden, als u moet veranderen en dit houd een korter verblijf in dan veranderd dit niets meer aan het nog te betalen bedrag. Alle veranderingen van datums, binnen één maand voor uw vermelde aankomst, kunnen alleen behandeld worden als er dan nog plaats voor is. Het zou dan ook kunnen zijn dat we niet meer aan uw wensen van de plaats kunnen voldoen.

Voor iedere gemaakte reservering heeft u 5 werkdagen de tijd om deze aanbetaling te verrichten.
Als u reserveerd en aankomt binnen deze 5 dagen dan behoort u aanbetaling UITERLIJK 24 uur voor aankomst binnen te zijn.
Daarna VERVALT uw recht op deze reservering ! Vermeld aub ook uw client nummer bij de overmaking.
Deze krijgt u tezamen met uw optie bevestiging toegestuurt. Alleen een reservering met een aanbetaling wordt geaccepteerd en bevestigd.

A.u.b. houdt bij overmaking via bank de zelfde naam aan als die op het reserveringsformulier om vergissingen te voorkomen en vermeld uw klant nummer. (deze ontvangt u van ons als u uw aanvraag verstuurt heeft per email)

De directie behoud zich ten alle tijde het recht om een reservering niet te accepteren. De reservering kosten bedragen 20 euro per reservering ongeacht de duur van de reservering, deze is evenwel afhankelijk van de datums dat u wilt komen.

2 – De aanbetaling,

Uw aanbetaling kunt u per internationale overschrijving; IBAN; Fr 76 1018 8068 0148 1396 7000 131 en BIC; BCHAFR21 aan ons overmaken.

3 – De grote van uw aanbetaling,

Het bedrag voor uw aanbetaling moet zijn; 25 % van de basis prijs + reserverings kosten.

4 – Restant betaling van de camping,

U wordt verzocht bij aankomst direct het restant bedrag te voldoen. Mocht u het op prijs stellen het resterende bedrag via de bank voor aankomst over te maken dan is dit géén probleem. Op uw reserveringsbevestiging staat vermeld wat het openstaande bedrag nog is. Zorg er dan echter wel voor dat het resterende bedrag voor uw aankomst op onze rekening staat en geef dit voortijdig aan ons door.

5 – Annuleringsgarantie:

Camping Le Clos Auroy biedt u de mogelijkheid om tijdens de reservering een annulerings – onderbrekingsverzekering of te sluiten. Onze partner NEAT verbindt zich ertoe het verblijf of gedeeltelijk terug te betalen aan onze vakantiegangers. “Zie deze link” In het geval van annulering dient u de camping per post of e-mail op de hoogte te stellen van uw verhindering als zich een gebeurtenis voordoet die uw vertrek verhindert of door omstandigheden moet afbreken. De voorwaarden daarvoor staan in de algemene voorwaarden of via bovenstaande link! breng de verzekeraar dan binnen 48 uur op de hoogte en verstrek alle nodige informatie en ondersteunende documenten. het is ten zeerste aan te raden een verzekering af te sluiten op het moment van de boeking, of bij uw verzekeringsmaatschappij want bij een annulering wordt de aanbetaling niet geretourneerd door de camping.

6 – Reserveringsbevestiging,

Pas als de camping uw aanbetaling heeft ontvangen, ontvangt u van de camping een reserveringsbevestiging met een overzicht van uw aanbetaling en wat het resterende bedrag nog zal zijn. Pas dan kunt u zeker zijn van een plaats en dat we met uw wensen rekening houden. Wij versturen deze per email naar het email adres wat we opgekregen hebben van u.

7 – Aankomst – Vertrek,

Op de dag van aankomst is uw campingplaats vanaf 14 uur beschikbaar en deze dient op de dag van vertrek om uiterlijk 11 uur te zijn verlaten. U kunt niet (zonder overleg met de receptie) langer van uw toegewezen plaats gebruik maken dan de door u gereserveerde periode. Als u om wat voor reden ook uw verblijf in kort, wordt er geen teruggave gedaan. Sluit daarom een annuleringsverzekering af.

Veranderingen van bijv. aantal personen, auto’s, tenten dient vooraf of anders uiterlijk bij aankomst gemeld te worden.

8 – Speciale wensen,

Bij vermelding van speciale wensen, wordt hier zo veel als maar mogelijk rekening mee gehouden. De plaatsnummers worden pas doorgegeven bij uw aankomst op de camping.

Tip: bij vroeg reserveren is het voor ons makkelijker om met uw wensen rekening te houden.

9 – Elektra,
Het is verboden om uw elektrische auto op de camping op te laden. Rondom de camping zijn diverse oplaadpunten aanwezig.

10 – Geschillen,

Bij eventuele problemen tussen beide partijen is alleen de rechtbank van Clermont Ferrand gemachtigd een uitspraak te doen.

© Copyright 2020 Camping Le Clos Auroy Auvergne - Conception web : Un Air de Pixel - Mentions légales